III Międzynarodowa Konferencja nt. Działalności Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Polsce

8-9 grudnia 2017

Wydział Humianistyczny UWM, Olsztyn

Program III Konferencji SYMBIOSIS 2017


8 grudnia (piątek) :

 • Etyczne aspekty funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt – dr n. hum. Dariusz Liszewski
 • Torreferrussa Wildlife Rehabilitation Centre – ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt Barcelona, Katalonia – praca w ośrodku: misja, rehabilitacja, programy hodowlane, interwencje – Enric Fusté, BSc (Hons) MSc Wild Animal Biology MRSB, Katalonia
 • Pozyskiwanie funduszy na leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt, cz. I – warsztat – Robert Kawałko
 • Pozyskiwanie funduszy na leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt, cz.II – warsztat – Robert Kawałko

9 grudnia (sobota) :

 • Biologia i odchów najpopularniejszych gatunków ptaków wodnych – praktyka pielęgniarza w ośrodku rehabilitacji – Tadeusz Markos, Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Jerzwałdzie
 • Apiterapia w leczeniu dzikich zwierząt – dr n. wet. Ewa Rumińska, Natalia Piotrowska, Ewa Niewiarowska, Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie
 • Odchów ręczny jerzyków (Apus apus) – badania nad dietą i odchowem w warunkach sztucznych wraz z protokołem odchowu ręcznego dla ośrodków rehabilitacji zwierząt – Enric Fusté, BSc (Hons) MSc Wild Animal Biology MRSB, Katalonia
 • Przypadki zatruć zwierząt w latach 2014-2016 – lek. wet. Bartosz Sell (autorzy: Bartosz Sell, Marta Giergiel, Tomasz Śniegocki, Andrzej Posyniak, Wojciech Cybulski) Zakład Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
 • Przyczyny śmiertelności ptaków wodnych w ośrodkach rehabilitacji zwierząt – Ewa Niewiarowska
 • Omówienie aktualnego Minimum Standard for Wildlife Rehabilitation – Natalia Piotrowska
 • Ptasia Straż – pilotażowe rozwiązanie usprawniające działalność interwencyjną dla dzikich zwierząt – Adam Rauba
 • Aktualne doniesienia ze świata – przegląd najnowszej literatury branżowej.

Relacje z konferencjiKonferencja zorganizowana w ramach realizacji projektu

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”