Wstrzymajmy się z koszeniem trawników

Trwa sezon lęgowy, większość ptaków przygotowuje się do lęgu lub właśnie odchowuje młode. Wstrzymajmy się w tym okresie z koszeniem trawników i inwazyjnymi pracami w ogrodach. Nasze działania mogą naruszyć gniazda, spłoszyć ptaki, okaleczyć podloty, które w trawie uczą się życia – ptaki a w tym okresie powinny mieć spokój. Młode ptaki wystraszone pracą kosiarek, wypadają z gniazd, mogą doznać urazu. Dajmy im trochę czasu, a one się nam odwdzięczą łapiąc trochę owadów, które nam dokuczają.


Leczenie ptaków o ORPD w Bukwałdzie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content