Bukwałd, dn. 16.02.2022

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"Opieka lekarsko – weterynaryjna"
Znak sprawy: 3/ZO/2022

Zapytanie - załączniki do pobrania


Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

2022-21890-94077


Załączniki

Zmiany zapytania


Wybór oferty


Scroll to top
Skip to content