Bukwałd, dn. 14.04.2022

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"5/ZO/2022 - „Opieka lekarsko – weterynaryjna” "
Znak sprawy: 5/ZO/2022

Zmiany zapytania


Bukwałd, dn. 21-04-2022

 W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

 

Zmianę treści zapytania ofertowego

na „Opieka lekarsko – weterynaryjna”

Znak sprawy: 5/ZO/2022

 

Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że na podstawie rozdziału X pkt. 3 zapytania ofertowego o nr 5/ZO/2022 zmienia termin na składanie i otwarcie ofert zgodnie z poniższym:

 

Było:

ROZDZIAŁ VII; Miejsce, termin i forma złożenia oferty; pkt 2 oraz 4:

2. Ofertę należy złożyć do 22-04-2022 r. godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-04-2022 r. godz. 10:10.

 

Jest:

ROZDZIAŁ VII; Miejsce, termin i forma złożenia oferty; pkt 2 oraz 4:

2. Ofertę należy złożyć do 27-04-2022 r. godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-04-2022 r. godz. 10:10.

 

plik: Zmiana treści zapytania – termin opieka.pdf

 


Bukwałd, 26.04.2022 r.

 

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

 

Zmianę treści zapytania ofertowego na „Opieka lekarsko – weterynaryjna”

Znak sprawy: 5/ZO/2022

 Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że na podstawie rozdziału X pkt. 3 zapytania ofertowego o nr 5/ZO/2022 zmienia załącznik nr 2 do ww. zapytania tj. Oferta Wykonawcy zgodnie ze wzorem do niniejszego pisma.

W związku z powyższym Zamawiający Fundacja Albatros informuje również, że powołując się na zapisy zapytania ofertowego (rozdział X pkt. 3), zmienia termin na składanie i otwarcie ofert zgodnie z poniższym:

 

Było:

ROZDZIAŁ VII; Miejsce, termin i forma złożenia oferty; pkt 2 oraz 4:

  1. Ofertę należy złożyć do 27-04-2022 r. godz. 10:00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-04-2022 r. godz. 10:10.

 

Jest:

ROZDZIAŁ VII; Miejsce, termin i forma złożenia oferty; pkt 2 oraz 4:

  1. Ofertę należy złożyć do 29-04-2022 r. godz. 10:00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29-04-2022 r. godz. 10:10.

26-04-2022

Zalacznik-nr-2-Oferta-Wykonawcy-po zmianie

Wybór oferty


Scroll to top
Skip to content