Zastępcza rodzina puszczyków

Niepełnosprawne puszczyki, które mieszkają w naszym azylu każdej wiosny mają bardzo ważną misję – pomagają osieroconym młodym puszczykom w socjalizacji i nauce samodzielności przed opuszczeniem ośrodka.

Maluchy pomału się usamodzielniają i przygotowują się do tego, by w przyszłości opuścić ośrodek.


Leczenie ptaków o ORPD w Bukwałdzie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content