Zatrucia u ptaków szponiastyych – uwaga na trutki na gryzonie

Coraz więcej doniesień na temat zatruć u ptaków szponiastych. Skalę problemu pokazują wyniki badań toksykologicznych prowadzone u ptaków szponiastych, takich jak bielik, które trafiają do naszego ośrodka.

Jasnym jest, że drapieżniki stojące na szczycie piramidy pokarmowej, są najbardziej narażone na kumulację toksyn z ciał swoich ofiar. Drapieżniki, jako te stojące na szczycie piramidy pokarmowej są też najbardziej narażone na ostre zatrucia, bo substancje toksyczne występujące w środowisku kumulują się w ciałach ich ofiar. Zatrute szczury, czy myszy nie umierają od razu, ale chore i konające stają się łatwym łupem, zaś ofiary zatruć pestycydami stają się ostatnim, bolesnym w skutkach posiłkiem dla padlinożerców.

Ponieważ trutki na gryzonie oparte na związkach kumarynowych działają jak „bomby z opóźnionym zapłonem”, po ich zjedzeniu szczury, czy myszy, zanim dokonają żywota, przemieszczają się i do tego, w związku z postępującym osłabieniem, są coraz łatwiejszym celem dla drapieżników. Efektem tego jest obecna sytuacja, gdzie procent ptaków, u których stwierdza się zagrażające ich zdrowiu lub życiu poziomy kumaryn w organizmie, sięga grubo ponad 50, jeśli nie 80!!!

Apelujemy do wszystkich, pamiętajcie, że jakiekolwiek substancje toksyczne, które wprowadzamy do środowiska mogą zagrozić wielu stworzeniom, których nawet nie spodziewalibyśmy się w tym łańcuchu. Zastanówmy się zatem zanim zastosujemy truciznę – może jest jakaś alternatywa (oprócz zaprzyjaźnienia się z gryzoniami).


Leczenie ptaków o ORPD w Bukwałdzie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content