PTASIA STRAŻ

Miło nam poinformować, że realizujemy pilotaży projekt na terenie powiatu olsztyńskiego, który ma na celu sprawne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanych dzikich ptaków.

Tworzymy grupę wolontariuszy, którzy po specjalistycznym przeszkoleniu i wyposażeniu w niezbędny sprzęt będą brali udział w interwencjach związanych z pomocą rannym, chorym ptakom w swojej okolicy. Możesz stać się częścią tej inicjatywy, przyłączając się do Ptasiej Straży.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PTASIA STRAŻ

Miło nam poinformować, że zaczynamy realizację pilotażowego projektu na terenie powiatu Olsztyńskiego, który ma na celu sprawne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanych dzikich ptaków.

Tworzymy grupę wolontariuszy, którzy po specjalistycznym przeszkoleniu i wyposażeniu w niezbędny sprzęt będą brali udział w interwencjach wiązanych z pomocą rannym, chorym ptakom w swojej okolicy. Możesz stać się częścią tej inicjatywy, przyłączając się do Ptasiej Straży.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

 

INTERWENCJE

(POWIAT OLSZTYŃSKI)

89 522 24 11

(POZA POWIATEM OLSZTYŃSKIM)

112 lub najbliższy ośrodek rehabilitacji - LISTA

KONTAKT

info@ptasiastraz.pl
606 896 890

/ /

 

JAK DZIAŁA PTASIA STRAŻ?

W każdym roku w sezonie lęgowym przyjmujemy do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie kilkuset pacjentów, odbieramy kilkadziesiąt telefonów dziennie. Skala zjawiska jest duża. Większość ptaków przywożona jest do ośrodka przez wspaniałych ludzi, którzy postanowili się zaangażować i nie pozostawiać odnalezionego ptaka na pastwę losu. Przez fakt, że jesteśmy całkowicie zaangażowani w leczenie i opiekę nad ptakami, które zostały nam powierzone, nie dysponujemy już ani czasem, ani środkami na przeprowadzanie interwencji. Stąd też pojawił się pomysł na założenie Ptasiej Straży i zebranie wokół tej inicjatywy ludzi, którzy po odpowiednim przeszkoleniu chcieliby pomagać w interwencjach związanych z pomocą dzikim ptakom. Dowiedz się więcej, o tym jak działa Ptasia Straż.
Ptasia Straż to obywatelska, nowatorska inicjatywa sprawnej organizacji pierwszej pomocy dla poszkodowanych dzikich ptaków, włącznie z zapewnieniem transportu do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Ptaków. Jej fundamentem jest specjalistyczna grupa wolontariuszy przeszkolonych w interwencjach z dzikimi ptakami, wyposażonych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia podstawowych czynności w terenie (w tym pielęgnacyjnych).
Kluczowym elementem Ptasiej Straży poza wolontariuszami jest specjalnie zorganizowana w tym celu sieć aktywnych partnerów i interesariuszy Projektu takich jak: samorządy lokalne, publiczne służby powiadamiania, organizacje pozarządowe, straż pożarna, lekarze weterynarii, eksperci w zakresie biologii i ekologii, szkoły, i nie tylko. Dzięki współpracy w ramach sieci partnerów i interesariuszy, instytucje które już dziś stykają się z zapytaniami w sprawie dalszego postępowania odnośnie poszkodowanych ptaków, będą postępować zgodnie z wypracowaną ścieżkę przepływu informacji, bez zbędnej zwłoki przedłużającej udrękę i cierpienie zwierzęcia ale również i stres jego znalazcy/wybawcy.

1. zgłoszenie

NUMER DYŻURNEGO MIASTA OLSZTYN 89 52 28 112

Osoba, która znalazła ptaka wymagającego pomocy (na terenie powiatu olsztyńskiego), dzwoni na numer alarmowy i podaje szczegóły zdarzenia.

2. przyjęcie zgłoszenia

Dyżurny przyjmuje zgłoszenie i w sytuacjach, które tego wymagają kontaktuje się z Ptasią Strażą, przekazując szczegóły dotyczące zdarzenia oraz dane do osoby zgłaszającej. Jeżeli jednak osoba ta, zdecydowała się na samodzielne przeprowadzenie interwencji, dyżurny powiadamia o tym ORPD.

DYŻURNY MIASTA OLSZTYN

3. interwencja

Jeżeli to konieczne Ptasia Straż, kontaktuje się z osobą zgłaszająca zdarzenie i razem wspólnie ustalają dalsze postępowanie. Poszkodowany ptak jest przewieziony do ośrodka rehabilitacji przez osobę zgłaszającą, jeżeli ma takie możliwości i chęć lub przez strażników w sytuacjach, kiedy jest to konieczne.

PTASIA STRAŻ

4. leczenie

CHCESZ POMAGAĆ DZIKIM PTAKOM W SWOJEJ OKOLICY?

Jeżeli chcesz zaangażować się w realną pomoc dzikim ptakom, zostać częścią pozytywnego zespołu ludzi, którym nie jest wszystko jedno, jeżeli chcesz założyć Ptasią Straż w swojej okolicy, włączyć swoją organizację w działania straży, przyłącz się do nas.

Przeszkolimy Cię w zakresie pierwszej pomocy, pielęgnacji ptaków dorosłych, podlotów, piskląt. Zapoznamy z działaniem systemu informowania i interwencji Ptasiej Straży. Wyposażymy w niezbędny sprzęt i materiały informacyjne. Wypełnij formularz rekrutacyjny, który znajduje się poniżej, by dowiedzieć się więcej. Zapraszamy!

CHCĘ PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO PTASIEJ STRAŻY

 

ZNALAZŁAŚ/EŚ PTAKA, KTÓRY WYMAGA POMOCY?

Reaguj, Twoja pomoc może uratować mu życie. Jeżeli jesteś z powiatu olsztyńskiego, zadzwoń na numer dyżurnego miasta Olsztyna - 89 52 28 112 / kom. sms 603 777 858, który skontaktuje Cię z Ptasią Strażą.

Jeżeli jesteś z innego regionu, skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji ptaków dzikich, których lista znajduje się TUTAJ lub zadzwoń na 112

ZOBACZ, CO MOŻESZ SAM/A ZROBIĆ W TEJ SYTUACJI