Działania w Ośrodkach Symbiosis 2017-2020 – podsumowanie

W ramach projektu Symbiosis w latach 2017-2021 wspieramy ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich na Warmii i Mazurach. Zakupiliśmy ważny dla działalności ośrodków sprzęt, ponadto finansujemy opiekę lekarsko-weterynaryjną w tych ośrodkach.

Jednym z celów projektu Symbiosis jest wzmocnienie potencjału sieci ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich na Warmii i Mazurach. Od początku istnienia Fundacji Albatros realizacja idei Symbiosis, tj. dążenie do profesjonalizacji opieki nad dzikimi zwierzętami i rozwijanie sieci ośrodków rehabilitacji zwierząt (SOR) jest jednym z głównych celów naszych działań.

Do ośrodków zakupiono:

  • ORZ Jelonki – kontenery magazynowy i socjalny, w którym urządzone zostało małe ambulatorium
  • Dębiny – chłodnia do przechowywania karmy dla ptaków
  • Napromek – system monitoringu na terenie ośrodka
  • Krutyń i  Jerzwałd – zamrażarki, lodówki, laptop, przyczepa do transportu ptaków

Liczba pacjentów przyjętych do ośrodków w czasie realizacji projektu Symbiosis w latach 2017-2020:

  • Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie przyjął 2532 pacjentów, z czego 1524 wróciło na wolność
  • Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Nowym Monasterzysku (Ośrodek Jelonki) przyjął 960 pacjentów, z czego 544 wróciło na wolność
  • Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Jerzwałdzie przyjął 542 pacjentów, z czego 349 wróciło na wolność
  • Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Napromek przyjął 365 pacjentów, z czego 276 wróciło na wolność
  • Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni przyjął 158 pacjentów, z czego 74 wróciło na wolność
  • Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Ławkach (Dębiny) przyjął 92 pacjentów, z czego 61 wróciło na wolność

Działania realizowane w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”.

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content