Podsumowanie Symbiosis: projekt w liczbach

Wraz z końcem roku dobiega końca realizowany przez nas w latach 2017-2023 projekt „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” przygotowaliśmy liczbowe podsumowanie naszych działań związanych z realizacją projektu.

Leczenie i rehabilitacja ptaków:

w latach 2017-2023 pomogliśmy 9150 zwierzętom ze 176 różnych gatunków

z tego ponad 6000 ptaków przyjęliśmy do ośrodka w Bukwałdzie

W okresie realizacji projektu liczba przyjmowanych do ośrodka pacjentów wzrosła niemal dwukrotnie (z 572 pacjentów w 2017 do 1212 pacjentów w roku 2022). Dzięki rozbudowie i doposażeniu ośrodka znacznie poprawiły się możliwości i zakres oferowanej w poszkodowanym ptakom pomocy.

Dzięki projektowi Symbiosis nie tylko stworzyliśmy w ośrodku odpowiednie do leczenia warunki (specjalistycznie wyposażona klinika z salą operacyjną i pracownią RTG, woliery rehabilitacyjne), ale także mogliśmy sfinansować opiekę weterynaryjną i pielęgniarską, oraz zakup karmy dla naszych podopiecznych.

Dowiedz się więcej:

Rozwijanie sieci ośrodków w regionie:

sfinansowaliśmy opiekę weterynaryjną i doposażenie dla 7 Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z terenu woj. warmińsko-mazurskiego

Wsparciem objęliśmy: Dziki Brzeg Jezioraka Zalewo w Polajnach, ORZ Jonkowo, ORZ w Jerzwałdzie, OCRB w Krutyni, ORZ Jelonki, ORZ w Dębinach, ORZ Napromek. W latach realizacji projektu finansowaliśmy w tych placówkach opiekę weterynaryjną oraz doposażenie.

Dowiedz się więcej:

Integracja i profesjonalizacja:

w ramach projektu zorganizowaliśmy 2 Międzynarodowe Konferencje Naukowe dot. Działalności Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich

Jednym z nadrzędnych celów projektu Symbiosis jest integracja i rozwijanie ośrodków rehabilitacji. Od początku nasze działania mają na celu budowanie przestrzeni do wymiany doświadczeń i praktyk. Ta przestrzeń powstaje na konferencjach i seminariach, które organizujemy.

W ramach projektu zorganizowaliśmy 2 Międzynarodowe Konferencje nt. Działalności Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Polsce w roku 2017 i 2019. W ramach tych spotkań ponad 400 osób wzięło udział w wykładach, seminariach i wykładach, zaproszono 5 zagranicznych prelegentów, opracowano 2 monografie pokonferencyjne

Dowiedz się więcej:

  • IV Międzynarodowa Konferencja nt. Działalności Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich – przejdź do strony
  • III Międzynarodowa Konferencja nt. Działalności Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich – przejdź do strony

Edukacja:

w ramach projektu wyprodukowaliśmy serię filmów na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich „W Poszukiwaniu Symbiozy”

Film pokazuje działalność ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, opowiadając historie zwierząt, które trafiają do ośrodka oraz ludzi, którzy się nimi opiekują.

Film składa się z 3 bloków (2 bloki po 40 minut – przyrodniczy film dokumentalny z zabarwieniem reportażowym + 1 blok o długości 24 minuty – fabularyzowany film przyrodniczy). Od premiery w grudniu 2021 film obejrzało na YouTube już prawie 1500 osób.

Dowiedz się więcej:

Popularyzacja aktywności związanych z projektem i działalnością fundacji

Przez cały okres realizacji projektu upowszechnialiśmy rezultaty działań związanych z projektem na naszej stronie internetowej (która została rozbudowana dzięki finansowaniu z projektu) oraz na profilu na facebooku. Między innymi dzięki tym działaniom liczba osób obserwujących fundację na facebooku wzrosła prawie trzykrotnie z 2578 osób w roku 2017 do 7253 w roku 2023. W okresie ostatnich 12 miesięcy liczba kliknięć na stronie stanowi 29,5 tys.

Wzrost zasięgów stanowi ogromny potencjał, dzięki któremu będziemy mogli docierać z informacjami o naszej działalności do większej liczby osób.


Projekt Symbiosis został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” współfinansowany ze środków UE

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content