Leczenie ptaków w Jerzwałdzie – projekt Symbiosis

Jednym z ośrodków rehabilitacji wspieranych w ramach projektu Symbiosis jest Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Jerzwałdzie działający od roku 1996 przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich

Ośrodek powstał z myślą o niesieniu pomocy zwierzętom jest prowadzony przez Tadeusza Markosa.

Wsparcie w ramach projektu Symbiosis

Jednym z celów projektu Symbiosis jest wzmocnienie potencjału sieci ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich na Warmii i Mazurach. W ramach działań związanych z realizacją projektu zakupiono do ośrodka w Jerzwałdzie sprzęt (zamrażarka, lodówka, laptop oraz przyczepa do transportu ptaków).

W latach 2017-2020 do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Jerzwałdzie przyjęto 542 ptaki, z których 349 wróciło na wolność

Jak skontaktować się z ośrodkiem?

Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Jerzwałdzie został wsparty w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”.

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content