O Ośrodkach Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w naszym regionie

Na grudzień tego roku planowana jest premiera realizowanego przez nas filmu dokumentalnego o ośrodkach rehabilitacji zwierząt dzikich na Warmii i Mazurach pod tytułem „W Poszukiwaniu Symbiozy”. Zanim będziemy mogli obejrzeć film chcemy Wam przybliżyć zagadnienia związane z działalnością ośrodków rehabilitacji zwierząt.

W województwie warmińsko-mazurskim istnieje 10 ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich

Duża liczba ośrodków jest odpowiedzią na ogromne zasoby przyrodnicze regionu i wciąż rosnącą liczbę poszkodowanych zwierząt.

Warmia i Mazury to nie tylko skarb przyrodniczy Polski, ale także region, w którym podejmuje się działania dążące do utworzenia sprawnie działającej sieci współpracy w dziedzinie rehabilitacji dzikich zwierząt.

Aktualny wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce znajduje się na stronie GDOŚ oraz na naszej podstronie:

Ośrodki na Warmii i Mazurach w każdym roku opiekują się kilkoma tysiącami dzikich zwierząt

Są to zwierzęta z około 120 różnych gatunków, z których każdy wymaga odpowiednich dla własnej specyfiki warunków. Liczba poszkodowanych zwierząt rośnie z każdym rokiem, w związku z czym rosną też proporcjonalnie potrzeby ośrodków.

W ramach wsparcia dla ośrodków z Warmii i Mazur Fundacja Alabatros od roku 2017 realizuje projekt Symbiosis finansowany ze środków UE. W ramach projektu ośrodki, które włączyły się w działania Symbiosis zostały doposażone i uzyskały dofinansowanie opieki weterynaryjnej. Działania te mają prowadzić do poprawienia skuteczności leczenia i zwiększenia liczby zwierząt przywracanych naturze.

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content