Bukwałd, dn. 29.09.2023

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"5/ZO/2023 – Aparat do anestezji zestaw"
Znak sprawy: 5/ZO/2023

Zapytanie - załączniki do pobrania


Zapytanie ofertowe zestaw

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:  2023-21890-162420

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 OPZ zestaw
Załącznik nr 2 Zalacznik-nr-2-Oferta-Wykonawcy zestaw
Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 Projekt umowy zestaw

Zmiany zapytania


Wybór oferty


Scroll to top
Skip to content