Podsumowanie Symbiosis: upowszechnialiśmy wiedzę dot. działalności ośrodków rehabilitacji

Jednym z nadrzędnych celów projektu Symbiosis jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich. W ramach tych działań zorganizowaliśmy dwie konferencje naukowe oraz wyprodukowaliśmy serię dokumentalnych.

Konferencje naukowe

Od początku nasze działania mają na celu budowanie przestrzeni do wymiany doświadczeń i praktyk. Ta przestrzeń powstaje na konferencjach i seminariach, które organizujemy. Jest to ważny czynnik wspomagający integrację i rozwój ośrodków rehabilitacji.

W ramach projektu zorganizowaliśmy 2 Międzynarodowe Konferencje nt. Działalności Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Polsce w roku 2017 i 2019. W ramach tych spotkań ponad 400 osób wzięło udział w wykładach, seminariach i wykładach, zaproszono 5 zagranicznych prelegentów, opracowano 2 monografie pokonferencyjne

Dowiedz się więcej:

  • IV Międzynarodowa Konferencja nt. Działalności Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich – przejdź do strony
  • III Międzynarodowa Konferencja nt. Działalności Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich – przejdź do strony

Film dokumentalny

Film pokazuje działalność ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, opowiadając historie zwierząt, które trafiają do ośrodka oraz ludzi, którzy się nimi opiekują.

Film składa się z 3 bloków (2 bloki po 40 minut – przyrodniczy film dokumentalny z zabarwieniem reportażowym + 1 blok o długości 24 minuty – fabularyzowany film przyrodniczy). Od premiery w grudniu 2021 film obejrzało na YouTube już prawie 1500 osób.

Dowiedz się więcej:


Projekt „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” jest współfinansowany ze środków UE

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content