Bukwałd, dn. 15.06.2023

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"4/ZO/2023 - „Sukcesywne dostawy pokarmu do ORPD w Bukwałdzie”"
Znak sprawy: 4/ZO/2023

Zmiany zapytania


Wybór oferty


Scroll to top
Skip to content