Bukwałd, dn. 15.01.2020

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"Sukcesywne dostawy pokarmu do ORPD w Bukwałdzie"
Znak sprawy: 5/ZO/2020

Zapytanie - załączniki do pobrania


Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1227383


Załączniki

Zmiany zapytania


brak zmian

Wybór oferty


brak informacji

Scroll to top
Skip to content