5/ZO/2019 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie materiałów promocyjnych na konferencję

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 10-09-2019 r. W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, … Read More

6/ZO/2019 – 2 ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa sprzętów dla ośrodków rehabilitacji zwierząt

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 01-09-2019 r. W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, … Read More

4/ZO/2019 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa sprzętów dla ośrodków rehabilitacji zwierząt

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 02-08-2019 r. W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, … Read More

3/ZO/2019 – ZAPYTANIE OFERTOWE – „Opieka lekarsko – weterynaryjna w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie”

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 29-07-2019 r. W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, … Read More

WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Opracowanie i przygotowanie do publikacji w sieci materiałów z III Międzynarodowej konferencji SYMBIOSIS na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce, 8-9 grudnia 2017 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie” Znak sprawy: 2/ZO/2019

with Brak komentarzy

Bukwałd, 24.04.2019 r.     W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd … Read More

WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Wykonanie woliery stalowej w ORPD w Bukwałdzie” Znak sprawy: 1/ZO/2019

with Brak komentarzy

Bukwałd, 24.04.2019 r.   WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Wykonanie woliery stalowej w ORPD w Bukwałdzie” Znak sprawy: 1/ZO/2019 I Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 1/ZO/2019 pn.: „Wykonanie woliery stalowej w ORPD w … Read More

1 2 3 4 14