Bukwałd, dn. 14.06.2023

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"2/ZO/2023 - Aparat do anestezji zestaw"
Znak sprawy: 2/ZO/2023

Zmiany zapytania


ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na „Dostawa zestawu aparatu do anestezji

Znak sprawy: 2/ZO/2023

Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że na podstawie ust. 3 Rozdziału X zapytania ofertowego nr 2/ZO/2023 zmianie treść ogłoszenia poprzez zmianę Załącznika nr 1 tj. Opis przedmiotu zamówienia.

Treść zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Załącznik nr 1 OPZ zestaw po zmianach

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Po zmianach
na „Dostawa zestawu aparatu do anestezji”
Znak sprawy: 2/ZO/2023
Aparat do anestezji zestaw

Typ: model stołowy
Specyfikacja:
Przepływomierz (zakres nie mniejszy niż 0,1-5,0 L/min)
Manometr
Płynna regulacja ciśnienia zaworu bezpieczeństwa
Obejście tlenowe
Parownik izofluranu
Pojemnik na wapno sodowane i akcesoria
Zawór bezpieczeństwa do ręcznej wentylacji
Nadaje się dla małych zwierząt (zakres nie mniejszy niż 0,1 kg – 80 kg)
Wymiary (w cm): nie mniej niż: dl 32 x szer. 25 x wys. 51

Koncentratora tlenu x 1 szt.
Koncentrator tlenu do stosowania w tlenoterapii i anestezjologii
nie wymaga butli z tlenem,
Prosta obsługa dzięki przejrzystemu rozmieszczeniu funkcji ustawień i informacji o monitorowaniu
alarmom wizualnym i akustycznym
poziom hałasu: nie większy niż 55 dbA
natężenie przepływu regulowane w sposób ciągły w zakresie nie mniejszym niż 0,5 – 5 L/min
wydajność nie mniejsza niż 93 % tlenu (nie więcej niż ±3 %)
nawilżacz bąbelkowy i wąż 02
wymiary (w cm): nie mniej niż dł. 34 x szer. 37 x wys. 67
waga: nie mniej niż 15,3 kg

Zestaw startowy do anestezji składający się z:
dysza do bezpiecznego napełniania środkiem do anestezji
filtr do gazów ze znieczulenia
wąż powietrza wywiewanego, nie mniej niż 2 m, transparentny
3 x wapno sodowane, nie mniej niż 5L zmieniające kolor
3 x worek oddechowy (o rozmiarach nie mniejszych niż 1, 3 i 5 l)
6 x maska tlenowa wykonana z tworzywa sztucznego (w zakresie nie mniejszym niż 1- 6)
9 x rurka intubacyjna PVC (w zakresie nie mniejszym niż 2,5 – 10,0 mm)

Laryngoskop
wymienna bateria 1,5 V

Montaż, szkolenie i uruchomienie w lokalizacji:
Gabinet Weterynaryjny Joanna Wielogórska
Polany 2, 14-230 Zalewo, woj. Warmińsko-mazurskie

Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy

Wybór oferty


Bukwałd, dn. 12.08.2023 r.

 

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 ogłasza:

 

NIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

na „Dostawa zestawu aparatu do anestezji”

Znak sprawy: 2/ZO/2023

 

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z ust. 1 rozdziału XII zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 2/ZO/2023 pn.: „Dostawa zestawu aparatu do anestezji” unieważnia przedmiotowe postępowanie:

 

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania:

Do 23.06.2023 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

 

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

Rozdział XII ust. 1 zapytania ofertowego nr 2/ZO/2023:

  1. „Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić jeżeli:

1) Nie złożono żadnej oferty lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu”.

12.08.2023 r.

 

 

 

Scroll to top
Skip to content