Bukwałd, dn. 12.01.2020

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie"
Znak sprawy: 4/ZO/2020

Zapytanie - załączniki do pobrania


Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1226662


Załączniki

Zmiany zapytania


Uwaga ! Zmiana treści ogłoszenia.


Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na podstawie pkt 3 rozdziału X zapytania ofertowego nr 4/ZO/2020 następujące punkty ww. zapytania ofertowego ulegają zmianie:

Rozdział I ppkt 4.1.

BYŁO:

4.1. Termin realizacji zamówienia ………….

JEST:

4.1. Termin realizacji zamówienia 31 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający Fundacja Albatros informuje również, iż na podstawie pkt 3 rozdziału X zapytania ofertowego nr 4/ZO/2020 zmianie uległ Załącznik nr 1 tj. Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 2 tj. Oferta Wykonawcy.

Wszelkie wprowadzone zmiany zaznaczono na czerwono.


Załączniki

Wybór oferty


Unieważnieniu zapytania ofertowego

na „Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie”
Znak sprawy: 4/ZO/2020


Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na podstawie pkt 1.3 rozdziału XII zapytania ofertowego nr 4/ZO/2020 następuje unieważnienie postępowania ze względu na obarczenie wadą niemożliwą do usunięcia. Postępowanie będzie wznowione w połowie lutego 2020 roku.


Załączniki

Scroll to top
Skip to content