Archiwum: zapytania ofertowe 2017, strona 2 z 2


8/ZO/2017

„Sukcesywne dostawy pokarmu do ORPD w Bukwałdzie”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 8.09.2017 / unieważnienie postępowania
21.09.2017

ZAŁĄCZNIKI:


7/ZO/2017

„Budowa wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 8.09.2017 / wybór oferty dotyczącej II części
zapytania 10.10.2017

ZAŁĄCZNIKI:


6/ZO/2017

„Budowa wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 4.08.2017 / unieważnienie postępowania
23.08.2017

ZAŁĄCZNIKI


5/ZO/2017

„Budowa drewnianego budynku gospodarczego”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 14.07.2017 / wybór oferty 3.08.2017

ZAŁĄCZNIKI:


4/ZO/2017

„Usługi księgowe”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 11.07.2017 / wybór oferty 24.07.2017

ZAŁĄCZNIKI:


3/ZO/2017

„Budowa wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 3.07.2017 / zmiana zapytania 11.07.2017 /
unieważnienie postępowania 3.08.2017

ZAŁĄCZNIKI:


2/ZO/2017

„Budowa drewnianego budynku gospodarczego”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 27.06.2017 / zmiana zapytania 12.07.2017 /
unieważnienie postępowania 14.07.2017

ZAŁĄCZNIKI:


1/ZO/2017

„Opieka lekarsko – weterynaryjna w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Dzikich
w Bukwałdzie”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 6.06.2017

ZAŁĄCZNIKI: