Archiwum: zapytania ofertowe 2017, strona 1 z 2


16/ZO/2017

„Usługa cateringowa”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 18.11.2017 / wybór oferty 28.11.2017

ZAŁĄCZNIKI:


15/ZO/2017

„Wykonanie materiałów promocyjnych na konferencję”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 18.11.2017 / wybór oferty 29.11.2017

ZAŁĄCZNIKI:


14/ZO/2017

„Wykonanie materiałów promocyjnych na konferencję”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 16.11.2017 / unieważnienie postępowania
18.11.2017


13/ZO/2017

„Usługa cateringowa”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 16.11.2017 / unieważnienie postępowania
18.11.2017


12/ZO/2017

„Wyposażenie w sprzęt medyczny zaplecza weterynaryjnego Ośrodka Rehabilitacji
Ptaków Dzikich w Bukwałdzie”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 29.10.2017 / unieważnienie postępowania
w zakresie części 1-8 3.11.2017

ZAŁĄCZNIKI:


4/RR/2017

„Nadzór nad inwestycją”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: wybór oferty 23.10.2017


11/ZO/2017

„Opracowanie i przeprowadzenie prezentacji w ramach III Międzynarodowej
konferencji SYMBIOSIS na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce, 8-9 grudnia
2017 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 20.10.2017 / unieważnienie postępowania
30.10.2017

ZAŁĄCZNIKI:


10/ZO/2017

„Wykonanie woliery stalowej w ORPD w Bukwałdzie”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 8.09.2017 / wybór oferty

ZAŁĄCZNIKI:


9/ZO/2017

„Sukcesywne dostawy pokarmu do ORPD w Bukwałdzie”

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA: publikacja zapytania 27.09.2017 / unieważnienie postępowania
9.10.2017

ZAŁĄCZNIKI: